Skorzystanie z deliktu czyli gdzie jeden drugiego bije tam trzeci korzysta. 422 kc

„Art. 422. KC

Podmioty odpowiedzialne za szkodę

Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. „

źródło:
https://www.lexlege.pl/kc/art-422/

więcej tu
http://www.codozasady.pl/odpowiedzialnosc-odszkodowawcza-osoby-swiadomie-korzystajacej-z-cudzego-czynu-niedozwolonego/

cytat odnośnie „świadomości”


Bez wątpienia łatwiej jest udowodnić komuś brak staranności (lub lekkomyślność) w poznawaniu określonych faktów, aniżeli konkretną wiedzę o nich. „

Updated: 3 lutego 2021 — 10:41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *