Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego

Przykład „wygranej”

„Skoro o przepisie art. 54 Ordynacji podatkowej wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku również w sposób sprzeczny z Konstytucją RP, to sprawa winna trafić do ponownego rozpoznania przed Sąd pierwszej instancji, aby ten również uwzględnił w swoich wywodach wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r.”

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B6F6B99648

i

„Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Z. R. postulując jego uchylenie. W uzasadnieniu wskazał, iż wznowienie postępowania jest konieczne, bowiem z uwagi na to, że postanowienie z dnia 17 stycznia 2014 r. zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, nie mógł brać udziału w sprawie.”

źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7F94E0B53A

 

Przepisy (271-273)

Art. 273

§ 1. Można żądać wznowienia na tej podstawie, że:

1) orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;

2) orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa.

§ 2. Można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

§ 3. Można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy. W tym przypadku przedmiotem rozpoznania przez sąd jest nie tylko zaskarżone orzeczenie, lecz są również z urzędu inne prawomocne orzeczenia dotyczące tej samej sprawy.”

 

http://prawo.ws/o_postepowaniu_przed_sadami_administracyjnymi/art273.htm

Updated: 4 kwietnia 2016 — 09:24

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *