Skarga o wznowienie postępowania sądowo administracyjnego ppsa. Termin 5 lat. Krótki długi czy w sam raz? TK odpowiada.

” W pierwszej z powołanych skarg Zbigniew B. zakwestionował zgodność art. 278 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.) oraz przepisów działu IV rozdziału 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; dalej: o.p.) z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 45 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji RP. Skarżący zarzucił, że art. 278 p.p.s.a. jest niezgodny z przywołanymi wzorcami konstytucyjnymi w zakresie, w jakim uniemożliwia wznowienie postępowania sądowego po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia w sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny orzekł, po upływie tego terminu, o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie „

źródło: https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/c396c017594184d261f1f105da704525.pdf

(PG VIII TK 1/15
SK 44/14)

Kolejna analiza przepisów przed TK

http://orka.sejm.gov.pl/stanowiskaTK.nsf/nazwa/Stanowisko_SK_34_20/$file/Stanowisko_SK_34_20.pdf

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&sprawa=14652

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/downloadOrzeczenieDoc?dok=80098

Blog partnerski sklepu
Updated: 24 marca 2021 — 17:43

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *