Siła doktora. Nie sam skutek lecz jeszcze analiza lekarska w zakresie przyczyny. (To lekarz stwierdza, że to właśnie dane zdarzenie skutkowało).

z wyroku Sądu Najwyższego z 7 maja 2009 r. (III PK 2/09

” Prawo do zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę jest uzależnione od doznania rozstroju zdrowia stwierdzonego przez lekarza. [/b]A to oznacza, że nie wystarczy wykazanie następstw, które wystąpiły jedynie w sferze psychicznej poszkodowanego, takich jak uczucie smutku, przygnębienia, żalu i innych negatywnych emocji czy też naruszenia dobra osobistego.Dlatego Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną pracownika. Stwierdził, że roszczenie ofiary mobbingu o zadośćuczynienie doznanej krzywdy jest możliwe tylko, gdy zostanie udowodniony skutek w postaci rozstroju zdrowia. „

źródło: https://www.rp.pl/artykul/355310-Rozstroj-zdrowia-potwierdza-lekarz.html

Blog partnerski sklepu
Updated: 21 grudnia 2020 — 16:06

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *