sąd wstrzymuje wykonanie kary, w szczególnie uzasadnionych wypadkach


Wniosek o wstrzymanie wykonania kary poza faktycznym wnioskiem o wstrzymanie musi zawierać uzasadnienie. Nie wystarczy jednak napisać, że kara powinna zostać wstrzymana ponieważ złożyłeś wniosek o dozór elektroniczny. Jak napisałam wyżej sąd wstrzymuje wykonanie kary, w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

źródło:
http://ugwlaw.pl/wniosek-o-wstrzymanie-wykonania-kary-czasu-rozpoznania-wniosku-o-dozor-elektroniczny/

„Słuszność powyższej tezy potwierdził Sąd Najwyższy, uznając, że wstrzymanie wykonania wyroku może nastąpić jedynie wyjątkowo, gdy ujawnią się okoliczności świadczące o tym, że bezzwłoczne podjęcie czynności wykonawczych pociągnie za sobą nieodwracalne i niepowetowane skutki dla skazanego (postanowienia SN: z dnia 26 września 2012 r., V KK 218/12, LEX nr 1220962 i z dnia 17 października 2013 r., V KK 271/13, LEX nr 1375780).

źródło:
https://www.eporady24.pl/wniosek-o-odroczenie-i-wykonanie-kary,pytania,6,194,21019.html

blog partnerski sklepu
Updated: 27 listopada 2019 — 09:39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *