Sąd Najwyższy podkreślił, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, dla określenia wysokości stawki dziennej orzekanej na podstawie art. 23 § 3 k.k.s., miarodajna jest wysokość minimalnego wynagrodzenia z chwili popełnienia czynu zabronionego.

Sąd Najwyższy podkreślił, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, dla określenia wysokości stawki dziennej orzekanej na podstawie art. 23 § 3 k.k.s., miarodajna jest wysokość minimalnego wynagrodzenia z chwili popełnienia czynu zabronionego. Jeśli natomiast przestępstwo było popełnione w czynie ciągłym, to czas ten wyznaczany jest datą ostatniego z podjętych przez oskarżonego działań składających się na przestępstwo. Sąd Najwyższy przypomniał przy tym pogląd, zgodnie z którym w razie braku możliwości precyzyjnego określenia punktu czasowego stanowiącego końcowy moment działania sprawcy, za czas popełnienia takiego przestępstwa traktować należy ostatni dzień ostatniego miesiąca roku, do którego oskarżony podejmował, składające się na czyn ciągły, jednostkowe działania.

 

źródło: https://www.prawo.pl/podatki/sn-wysokosc-stawki-dziennej-grzywny-musi-wynikac-z-przepisow-prawa,19862.html

(z 29 lipca 2015 r., II KK 118/15)

https://www.pit.pl/wynagrodzenie-minimalne/archiwum-wynagrodzenie-minimalne-923042

Blog partnerski sklepu
Updated: 29 października 2019 — 15:51

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *