Przekształcenie zabezpieczenia egzekucyjnego w zajęcie egzekucyjne. Przekształcenie a bezprzedmiotowość wcześn.

„W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że do postępowań egzekucyjnych mają zastosowanie przepisy u.p.e.a., a w zakresie tam nieuregulowanym przepisy k.p.a. Stąd nie mogły być w tej sprawie naruszone przepisy art. 201 § 1 pkt 2 i art. 208 § 1 w zw. z art. 33a §1 pkt 2 o.p., bowiem nie miały one tu zastosowania.

(…)

Co jednak najważniejsze, żądanie to nie straciło swej aktualności poprzez fakt przekształcenia się zajęcia zabezpieczającego na majątku Skarżącego w zajęcie egzekucyjne. Przedmiot tego postępowania, który można ogólnie określić jako zajęcie majątku Skarżącego pozostał, mimo że zmienił się charakter tego zajęcia. ”

http://www.podatki.biz/artykuly/28_12144.htm

Blog partnerski sklepu
Updated: 20 lipca 2013 — 11:21

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *