Przekroczenie zakresu umocowania pełnomocnika. KC.

„W konsekwencji pełnomocnik dokonał czynności z przekroczeniem zakresu umocowania, a ważność takiej czynności zależy od potwierdzenia przez mocodawcę (art. 103 § 1 k.c.). Powód nie wskazał na żadne fakty mogące dawać podstawy do przyjęcia, że takie potwierdzenie miało miejsce, zaś pozwana M. P. zarówno w trakcie postępowania podatkowego, jak tez przed sądem przeczyła, aby do zawarcia umów darowizny doszło i twierdziła, że o przelewach dowiedziała się dopiero w toku postępowania. Tego rodzaju oświadczenia, stosownie do art. 60 k.c., traktować należy jako odmowę potwierdzenia umów, która są zatem nieważne.”

źródło: http://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/content/$N/152000000000503_I_ACa_000549_2013_Uz_2013-06-28_001

S ygn. akt I ACa 549/13

blog partnerski sklepu
Updated: 25 listopada 2021 — 16:18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *