„procedura udzielenia odpowiedzi przez zagraniczne władze podatkowe trwa od 6 do 12 miesięcy”

Pismami z 10 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w P. – Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w K. poinformowała organ, że wnioski z 22 sierpnia 2007 r. i 18 września 2007 r. zostały 10 grudnia 2007 r. przekazane do administracji podatkowej Ukrainy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz, że procedura udzielenia odpowiedzi przez zagraniczne władze podatkowe trwa od 6 do 12 miesięcy. O udzielenie informacji wystąpiono realizując odpowiednio postanowienia art. 27 sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269) oraz art. 27 sporządzonej w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1994 r. Nr 81, poz. 373).”

źródło:

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-fsk-628-09,podatkowe_postepowanie,123e5eb.html

Updated: 12 marca 2012 — 16:45

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *