Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Art. 35. kpc

https://www.lexlege.pl/kpc/art-35/

(SN) ” podjął uchwałę: Osoba dochodząca ochrony dobra osobistego może, na podstawie art. 35 k.p.c., wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu działał sprawca, lub przed sąd, w którego okręgu to działanie spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego. „

źródło:
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2091-17.pdf

Sygn. akt III CZP 91/17 z Dnia 15 grudnia 2017 r

blog partnerski sklepu
Updated: 26 listopada 2019 — 11:55

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *