Potrącenie wierzytelności, kompensata, przypadek z deliktem.

” Z powyższego wynika, że roszczenie powoda nie może zostać umorzone na skutek potrącenia, gdyż celem przepisu art. 505 pkt 3 k.c. jest ochrona interesów poszkodowanego czynem niedozwolonym „

źródło:

( Sygn. akt III Ca 714/18 )

https://www.saos.org.pl/judgments/356469

„Co również istotne dla strony pozwanej jest to, iż możliwość podniesienia zarzutu potrącenia ograniczona jest terminem. W myśl art. 2031 §2 Kodeksu postępowania cywilnego, Pozwany może podnieść zarzut potrącenia nie później niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy (a więc zasadniczo w pierwszym piśmie procesowym pozwanego) albo w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy jego wierzytelność stała się wymagalna (dotyczy to sytuacji, gdy dzień wymagalności wierzytelności nastąpił już po wdaniu się w spór przez pozwanego). Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że zarzut zgłoszony z uchybieniem tego terminu zostanie, zgodnie z ogólnymi regułami, pominięty w rozstrzygnięciu. Ponadto ustawodawca w art. 2031 §3 Kodeksu postępowania cywilnego przewidział również obowiązek co do formy zarzutu. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, zarzut potrącenia może zostać podniesiony tylko w piśmie procesowym, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pozwu, za wyjątkiem przepisów dotyczących opłat.

Warto w tym miejscu podkreślić, że przed znowelizowaniem przepisów podnoszenie zarzutu było dopuszczalne w dowolnym czasie (nie było objęte prekluzją) a także to, iż podniesienie zarzutu potrącenia mogło nastąpić również ustnie na rozprawie.”

źródło: http://biznesprawnik.pl/2020/01/13/zarzut-potracenia-po-nowelizacji-kodeksu-postepowania-cywilnego/

A termin przy delikcie?

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2076-14.pdf

?

Różnice pomiędzy zarzutem potrącenia i powództwem wzajemnym”

źródło: https://adwokat-sobolewski.pl/potracenie-wierzytelnosci-zarzut-potracenia/

blog partnerski sklepu
Updated: 20 lutego 2021 — 18:10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *