Ponaglenie/ bezczynność organu. W przypadku NIK?

” W pełni też potwierdza wyrażone w orzecznictwie sądowoadministracyjnym stanowisko, że Najwyższa Izba Kontroli nie jest ze swej istoty organem administracji publicznej w rozumieniu art. 1 p.p.s.a. oraz art. 1 § 1 prawa o ustroju sądów administracyjnych i w związku z tym jej działalność kontrolna nie podlega kognicji sądowoadministracyjnej. „

II GSK 2185/13 – Postanowienie NSA

źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E282F97257

Blog partnerski sklepu
Updated: 13 marca 2021 — 12:34

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *