Podsądny domaga się odszkodowania od Skarbu Państwa.


R. Z. domagał się zasądzenia od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie i przez Prokuratora Rejonowego Warszawa – Śródmieście kwoty 10.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wyroku do dnia zapłaty z tytułu naruszenia godności powoda poprzez pogwałcenie prawa do sądu rażąco niezgodnymi z prawem orzeczeniami Sygn. akt II Kp 2740/11 i 1 Ds. 980/11, domagał się także opublikowania w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku przez okres jednego miesiąca na tablicach ogłoszeń Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie na kartce papieru formatu A4, orientacja pozioma, interlinia 1,5, czcionką Arial 24 oświadczenia przepraszającego o treści: „Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, wykonując wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, przeprasza Pana R. M. Z. za naruszenie jego godności, polegające na odmówieniu prawa do sądu w postępowaniu II Kp 2740/11. Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. (pieczęć, podpis)”. Wniósł ponadto o nakazanie opublikowania ogłoszeń na tablicach ogłoszeń Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście na kartce papieru formatu A4, orientacja pozioma, interlinia 1,5, czcionką Arial 24 oświadczenia przepraszającego o treści: „Prokurator Rejonowy Warszawy Śródmieścia, wykonując wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, przeprasza Pana R. M. Z. za naruszenie jego godności, polegające na odmówieniu prawa do sądu w postępowaniu 1 Ds. 980/11. Prokurator Rejonowy Warszawy Śródmieścia w Warszawie. (pieczęć, podpis)”. „

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-aca-180-13-naruszenie-dobr-osobistych-wyrok-sadu-521466174

(Opublikowano: LEX nr 1372478
Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 4 lipca 2013 r.
I ACa 180/13
Naruszenie dóbr osobistych.)

Blog partnerski sklepu
Updated: 15 marca 2021 — 18:28

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *