podatki, zawieszenie postępowania, kwestie międzynarodowe

„Witam,
czy waszym zdaniem przepis art. 201 § 1 pkt 6 OP stanowiący, iż organ podatkowy zawiesza postępowanie w razie wystąpienia, na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do organów innego państwa o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego. jest podstawą do zawieszenia postępowania w związku z wystąpieniem z zapytaniem SCAC.
pozdrawiam

Żeby można było zawiesić postępowanie konieczne jest aby umowa międzynarodowa wpływała na wysokość opodatkowania. W przypadku SCACów moim zdaniem ten warunek nie jest spełniony. Ciekawa analiza tego zagadnienia jest w wyroku I SA/Op 144/12 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/114E9B7B9F). Zwróć też uwagę na rozróżnienie w tym wyroku kwestii zawieszenia przedawnienia i zawieszenia postępowania.”

źródło: http://www.skarbowcy.pl/blaster/forum/viewtopic.php?f=26&t=2757

 

„6. W skardze kasacyjnej Dyrektor Izby Skarbowej zarzucił wyrokowi Sądu pierwszej instancji naruszenie prawa materialnego poprzez:

a/ niezastosowanie art. 31, a w szczególności ust. 3 lit. „b” Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z dnia 23 maja 1969 r. /Dz.U. 1990 nr 74 poz. 439/ w interpretacji umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec,” itd

 

źródło: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-fsk-669-06,podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania,3864255.html

 

blog partnerski sklepu
Updated: 21 lipca 2013 — 08:07

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *