Podatki pełnomocnictwo, jak ma postąpić „organ”?

„Organ nie może z urzędu traktować określonej osoby jako pełnomocnika, czy domniemywać pełnomocnictwa. Powziąwszy informację o udzieleniu ewentualnego pełnomocnictwa, winien natomiast wezwać strony lub osobę, która podjęła czynności powołując się na stosunek prawny pełnomocnictwa o przedłożenie, zgodnie z treścią art. 137 § 3 zdanie pierwsze Ordynacji podatkowej, dokumentu pełnomocnictwa. Tylko w ten sposób jest bowiem w stanie zweryfikować, czy w konkretnej sprawie działa skutecznie ustanowiony pełnomocnik.”

źródło: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7E70267596

I SA/Kr 1605/09 – Wyrok WSA w Krakowie

blog partnerski sklepu
Updated: 23 listopada 2021 — 21:41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *