Podatki: Państwa powinny troszczyć się o słuszne interesy podatników, w tym o właściwą ochronę przed dyskryminacją.

„Tak więc organy podatkowe powinny zwrócić się do odpowiednich władz niemieckich o dostarczenie stronie skarżącej wezwania przetłumaczonego na język niemiecki. W ocenie Sądu tylko takie postępowanie będzie zgodne z Preambulą do Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, zgodnie z którą międzynarodowa współpraca może odegrać ważną rolę w ułatwianiu właściwego ustalenia zobowiązań podatkowych, przy jednoczesnym zapewnieniu pomocy podatnikowi w zabezpieczeniu jego praw. Państwa powinny troszczyć się o słuszne interesy podatników, w tym o właściwą ochronę przed dyskryminacją.”

źródło:  http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-wa-2824-06,podatek_od_towarow_i_uslug,16a403e.html

blog partnerski sklepu
Updated: 21 lipca 2013 — 20:19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *