podatki doręcznie, wyjazd zagraniczny 2 miesiące itd. Sąd, wyrok vs fikcja prawna doręczenia

„Nie można powoływać się na brak skuteczności fikcji doręczenia w sytuacji, gdy podatnik nie zmienił adresu, a pod adresem, na który została mu doręczona korespondencja z organu podatkowego nie przebywał jedynie czasowo. Odmienne rozumienie fikcji doręczenia prowadzić mogłoby do sytuacji, w której podatnik świadomie unika odbioru korespondencji (por. wyrok NSA z 20 października 2006 r., II FSK 952/06, dostępny w bazie orzeczeń NSA na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl).”

źródło:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AD818A4F1D

blog partnerski sklepu
Updated: 24 lipca 2013 — 13:10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *