Podatek się przedawnił, kara administracyjna za brak odpowiedzi nawet po wygaśnięciu zobowiązania.

„Kwestia przedawnienia zobowiązania podatkowego, będąca przedmiotem sporu, nie może zostać uznana za okoliczność uwalniającą osobę wezwaną do przedstawienia określonego w art. 262 § 1 op dokumentu (pkt 2a) lub złożenia stosownych wyjaśnień

(§ 2) od odpowiedzialności stanowiącej podstawę nałożenia kary porządkowej. Tylko

w sytuacji oczywistej, gdy podatnik (osoba wezwana) z powodu bezspornego upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego i związanego z tym obowiązku posiadania ksiąg podatkowych lub innej dokumentacji podatkowej, nie posiada dokumentu, do którego przedłożenia został przez organ wezwany, osoba wezwana może skutecznie powoływać się na uzasadnioną przyczynę zaniechania wykonania obowiązku przedłożenia dokumentacji, której nie posiada i nie ma obowiązku jej posiadania. Odesłanie do art. 70 op, przewidziane w art. 263 § 4 op, dotyczy natomiast przedawnienia obowiązku zapłaty kary porządkowej i związanego z tym terminu przedawnienia (zob. wyrok NSA z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 1950/17).”

źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5ECD71630B

II FSK 3749/17 – Wyrok NSA

blog partnerski sklepu
Updated: 13 stycznia 2021 — 08:52

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *