po skardze o wznowienie postępowania -> BŁĘDNY WYROK WYRZĄDZAJĄCY SZKODĘ ? Alternatywa dla kasacji (kasacja alternatywa kpc).

„5. BŁĘDNY WYROK WYRZĄDZAJĄCY SZKODĘ

 

W sprawach, w których co do zasady ze względu na ich rodzaj skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego nie przysługuje, możemy, jeśli błędny werdykt wyrządził nam szkodę, domagać się stwierdzenia jego niezgodności z prawem.

Skargę taką, której pełna nazwa brzmi „skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia”, wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał to orzeczenie. Termin do jej wniesienia wynosi dwa lata i liczy się od dnia uprawomocnienia się werdyktu. Jednakże wyłącznie uprawnionym do jej rozpatrzenia jest Sąd Najwyższy. Ten sąd należy wskazać w skardze jako jej adresata.”

źródło:

http://www.rp.pl/artykul/564604.html?print=tak&p=0

Updated: 29 grudnia 2020 — 14:44

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *