Pełnomocnictwo pomieszane z poplątanym. NSA uchylił.

” Użyte w udzielonym pełnomocnictwie wyrażenie „w tym” nie może bowiem oznaczać, że chodzi tutaj o enumeratywne wskazanie jednego z postępowań, w którym stronę ma zastępować pełnomocnik. Zwrócić bowiem należy uwagę, że wyrażenie „w tym” zostało poprzedzone wyrażeniem „w postępowaniu”. Użycie natomiast wyrażenia „w postępowaniu” oznacza, że zastępstwo procesowe dotyczy tylko jednego postępowania sądowego, którego zakres został określony po wyrażeniu „w tym”. „

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/22004626DC

I FSK 1906/17 – Wyrok NSA


W konsekwencji Sąd Apelacyjny stwierdził, że nie było podstaw do zwrotu odwołania na podstawie art. 130 § 2 k.p.c., tj. z uwagi na brak prawidłowego pełnomocnictwa. Tym samym nie było też podstaw do ponownego wzywania strony – zarządzeniem z dnia 3 listopada 2017r. – do uzupełnienia braków formalnych odwołania poprzez zatwierdzanie czynności zdziałanych dotychczas przez pełnomocnika adw. P. G., skoro – jak wskazywano – był on prawidłowo umocowany. Tym samym kwestia oceny skuteczności pisma z dnia 13 listopada 2017r., zawierającego oświadczenie strony o potwierdzeniu czynności adw. P. G., nie miała znaczenia w sprawie.

źródło: http://orzeczenia.poznan.sa.gov.pl/content/$N/153500000001521_III_AUz_000088_2018_Uz_2018-05-17_001

Blog partnerski sklepu
Updated: 21 marca 2021 — 10:33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *