Wniosek o umorzenie mandatu ?

15 Cze 2019 Autor adm

http://zaufanyprawnik.pl/jak-napisac-wniosek-o-umorzenie-mandatu

Odszkodowanie za niewykryte przestępstwo ?

13 Cze 2019 Autor adm

http://prospectrum.pl/odszkodowanie-niewykryte-przestepstwo/

https://www.kobieta.pl/artykul/jestes-ofiara-przestepstwa-upomnij-sie-o-odszkodowanie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051691415/T/D20051415L.pdf

https://www.arslege.pl/spowodowanie-ciezkiego-uszczerbku-na-zdrowiu/k1/a186/

 

Powyższa procedura ma jeden mankament. Wnioskodawca musi wykazać, że ma interes prawny w usunięciu takiego znaku.

12 Cze 2019 Autor adm

Znaczna liczba znaków drogowych ustawiona jest z naruszeniem prawa, a więc nielegalnie. Szacuje się, że takich znaków mamy kilkadziesiąt procent. Jednym z najczęstszych uchybień jest proceder ustawiania pionowych znaków drogowych w zbyt bliskiej odległości od siebie. Znaki ustawiane za innymi znakami są słabo widoczne dla kierowców i przyczyniają się do zmniejszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.”

 

„Powyższa procedura ma jeden mankament. Wnioskodawca musi wykazać, że ma interes prawny w usunięciu takiego znaku.”

źródło:

Znaki drogowe ustawiane jeden za drugim – czyli nielegalnie

prawo pomocy ppsa, 257 ppsa pozostawia bez rozpoznania

12 Cze 2019 Autor adm

Art. 257. Skutek niezachowania wymogów formalnych prawa pomocy

Wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.”
https://www.arslege.pl/prawo-o-postepowaniu-przed-sadami-administracyjnymi/k39/s861/
wcześniej

Art. 247. Bezzasadność skargi a prawo pomocy

Prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.
później
———————
„Od powyższego zarządzenia skarżąca wniosła sprzeciw, do którego również nie dołączyła przedmiotowego formularza.”
„Warunkiem jednak zastosowania sankcji określonej w art. 257 p.p.s.a. jest uprzednie wezwanie strony do uzupełnienia braków wniosku, co wynika wprost z art. 257 p.p.s.a.”
II OZ 758/15 – Postanowienie NSA
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/51D81698DB
——————-
 259
 ————
II OZ 1245/16 – Postanowienie NSA

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem

12 Cze 2019 Autor adm

Skarga o stwierdzenie niezgodności jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, który pozwala podważyć prawomocne orzeczenia sądu, jako niezgodne z prawem. Jednak jej celem nie jest wzruszenie kwestionowanego orzeczenia, a jedynie uzyskanie prejudykatu w sprawie toczącej się przed sądem powszechnym o odszkodowanie”.

źródło:

http://www.codozasady.pl/warunek-stwierdzenia-niezgodnosci-z-prawem-orzeczenia-wsa/