odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Zakres ochrony konsumentów przy zakupach przez Internet określają dokumenty:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/31/EC z dnia 8 czerwca 2000 roku o niektórych aspektach prawnych usług społeczeństwa informacyjnego (Dyrektywa o handlu elektronicznym)(OJ 2000, No L 178, 1.),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 dotycząca ochrony konsumentów w umowach zawieranych na odległość (OJ 1997, L 144, 19.).

Dyrektywom tym odpowiadają następujące przepisy krajowe:

 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

i jeszcze cytat z www.allegro.pl:

Kiedy Kupujący może odstąpić od umowy z przedsiębiorcą? 
 
Użytkownik, który dokonał zakupu od przedsiębiorcy, może od niego odstąpić bez podania przyczyn. Przepis ten dotyczy wyłącznie zakupu w opcji Kup Teraz. Aby skorzystać z takiej możliwości, wystarczy w ciągu dziesięciu dni od otrzymania przedmiotu (a w przypadku świadczenia usługi – od daty zawarcia umowy) przysłać e-mailem i najlepiej potwierdzić listem poleconym stosowne oświadczenie.

Pamiętaj! Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem terminu 10 dni,
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
dostarczania prasy,
usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

W takich przypadkach Sprzedający nie może obciążyć Kupującego opłatą odstępną, czyli potrącić części wpłaconej sumy. Kupujący ponosi jednak koszt wysyłki towaru.

blog partnerski sklepu
Updated: 3 kwietnia 2011 — 10:48

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *