Odrzucenie a oddalenie skargi

„Bo to nie jest napisane w k.p.a., lecz w ustawie z 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270). Sąd odrzuca skargę jeśli zachodzą okolicznosci wymienione w art.58 §1 tej ustawy. Między innymi może to dotyczyć skargi wiesionej za późno, albo sytuacji ,gdy skarga nie przysługuje. Przy odrzuceniu skargi sąd nie rozpatruje jej co do meritum, bo okolicnzosci nie pozwalają na takie rozpatrzenie. Natomiast oddalenie skargi następuje wówczas, gdy po merytorycznym jej rozpoznaniu sąd dochodzi do wniosku, że nie może jej uwzględnić (art. 153). O odrzuceniu skargi sąd orzeka postanowieniem, a o oddaleniu – zawsze wyrokiem. To rozróznienie ma istotny wpływ na obowiązek sporządzania uzasadnienia orzeczenia, o którym pisałem w odpowiedzi na jedno z Pana poprzednich pytań. Sporządzanie uzasdnienia tylko na wniosek skarżacego dotyczy bowiem jedynie wyroku oddalajacego skargę. Postanowienie o jej odrzuceniu sąd uzasadnia i doręcza z urzędu (czyli bez koniecznosci składania wniosku) równeiż wówczas, gdy ogłosił je na rozprawie.”

źródło:

http://www.lex.pl/forum/-/message_boards/message/3501294

blog partnerski sklepu
Updated: 26 kwietnia 2021 — 15:29

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *