Moc zasady prawnej SN? Skład 3ech vs 7miu sędziów.

” Należy jednak podkreślić, że został wydany w składzie trzech, a nie siedmiu sędziów, dlatego nie ma mocy zasady prawnej. Nie mógł też bezpośrednio dotyczyć Izby Dyscyplinarnej SN, utworzonej na podstawie przepisów z 2018 r. „

źródło:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wojciech-laczewski-odkrywa-zapomniany-wyrok-sn-rozbroi-izbe-dyscyplinarna/l6tdcf1

” Skład siedmiu sędziów SN podejmujący przedmiotową uchwałę nie nadał jej mocy zasady prawnej w trybie art. 61 § 6 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, zatem wykładnia przedstawiona przez SN ma moc obowiązującą tylko w danej konkretnej sprawie, niemniej jednak uchwała będzie stanowić punkt odniesienia w innych podobnych sprawach.”

źródło:

https://www.msz.gov.pl/pl//polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/aktualnosci/uchwala_sn_w_przedmiocie_wznowienia_postepowania_karnego_w_przypadku_stwierdzenia_przez_trybunal_w_strasburgu_naruszenia_konwencji_o_ochronie_praw_czlowieka_i_podstawowych_wolnosci

” Uchwała Sądu Najwyższego, nawet taka posiadająca moc zasady prawnej, nie jest źródłem prawa i żaden sędzia sądu powszechnego ani wojskowego nie jest nią bezpośrednio związany. Przede wszystkim uchwała taka nie ma mocy „powszechnie obowiązującej wykładni przepisów” – od 1997 r. żaden organ państwa nie posiada do tego kompetencji – oświadczył Mazur. Dodał, że wcześniej kompetencję tę miał Trybunał Konstytucyjny. „

źródło:
https://www.tvp.info/46339323/uchwala-sn-nie-jest-zrodlem-prawa-i-zaden-sedzia-nie-jest-nia-bezposrednio-zwiazany

blog partnerski sklepu
Updated: 27 stycznia 2020 — 19:53

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *