kurs euro na fakturze, sprzedaż wysyłkowa

„W standardowych czynnościach w roku przyszłym kurs zatem ulegnie zmianie, gdy data dostawy na fakturze będzie się różniła od daty jej wystawienia. Przykładowo, gdy fakturę wystawi się 10 lipca, a jako termin dostawy oznaczy się 5 lipca, przeliczenia dokonać należy po kursie z 4 lipca. Jeżeli natomiast fakturę wystawi się 10 lipca, a jako termin dostawy – wskaże 11 lipca, to przeliczenia dokonać należy po kursie z 10 lipca, jako z dnia poprzedzającego dzień dostawy.”

źródło:

http://www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2013/archiwum-2013-x/1710-vat-2014-przeliczanie-kwot-na-fakturach-po-zmianach-2013-i-2014-9587/

 

obowiązek podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej (płatność z góry a pobranie):

http://ksiegowosc.infor.pl/raport-dnia/143493,Sprzedaz-wysylkowa-kiedy-w-2014-roku-powstaje-obowiazek-podatkowy-w-VAT.html

przy wdt inaczej?

„Jak zatem powstaje obowiązek podatkowy w przypadku WDT? Kwestię tę reguluje art. 20 ustawy o VAT, gdzie w naszym przypadku istotny jest ust. 1 tego przepisu. Mówi on mianowicie, że w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.”

źródło:

http://www.podatki.egospodarka.pl/110537,WDT-towaru-jaki-kurs-waluty-do-przeliczenia-faktury-w-VAT,1,69,1.html

blog partnerski sklepu
Updated: 5 września 2014 — 12:05

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *