kontrolna funkcja Sądów Administracyjnych?

„Sąd, podejmując się analizy jej wystąpienia, musiałby zastąpić organ administracji w orzekaniu, co jest niedopuszczalne ze względu na kontrolną funkcję sądów administracyjnych. ”

źródło http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/114E9B7B9F

„Stosownie do przepisów art. 3 § 1 i 145 § 1 pkt c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. . – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270) wojewódzkie sądy administracyjne powołane są do kontroli działalności administracji publicznej i stosując środki przewidziane w ustawie mogą uchylić decyzję organu wówczas, gdy stwierdzą naruszenie przepisów prawa.”

źródło: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-ol-325-08,ulgi_platnicze_umorzenie_odroczenie_rozlozenie_na_raty_itp_podatkowe,c89cf2.html

 

blog partnerski sklepu
Updated: 26 kwietnia 2021 — 17:18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *