Karanie 2 razy za to samo, idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem.

” W ocenie Rzecznika zaskarżony przepis Kodeksu wykroczeń w zakresie, w jakim umożliwia ponoszenie, przy zbiegu wykroczenia z przestępstwem, odrębnej odpowiedzialności za wykroczenie i za przestępstwo, narusza zasadę ne bis in idem, przez co jest niezgodny z Konstytucją RP oraz Protokołem nr 7 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.”

źródło:
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/rpo-w-polsce-mozna-ukarac-dwa-razy-za-to-samo,58800.html

blog partnerski sklepu
Updated: 14 grudnia 2019 — 15:20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *