Jak długo się czeka na pisemne uzasadnienie wyroku?

„Art. 329. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony – od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni.”

źródło: http://prawo.money.pl/kodeks/postepowania-cywilnego/dzial-iv-orzeczenia/rozdzial-1-wyroki/art-329

Blog partnerski sklepu
Updated: 24 czerwca 2013 — 17:36

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *