Grzywna umorzenie i przedawnienie.

Dopiero bowiem po bezskutecznych czynnościach egzekucyjnych podjętych przez komornika i po stwierdzeniu przez niego niemożności ściągnięcia należności w drodze egzekucji istnieje możliwość ich umorzenia.

źródło: http://www.szybkoisprawnie.com.pl/grzywna-za-wykroczenie-jak-dlugo-mozna-za-nia-scigac-tez-karnoskarbowa/

Art. 15. KKW

Umorzenie i zawieszenie postępowania wykonawczego

§ 1. Sąd umarza postępowanie wykonawcze w razie przedawnienia wykonania kary, śmierci skazanego lub innej przyczyny wyłączającej to postępowanie.
(Art. 15 § 1 – w zakresie, w jakim nie czyni aktu abolicji indywidualnej negatywną przesłanką prowadzenia postępowania karnego wykonawczego – został uznany za niezgodny z Konstytucją RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. – sygn. akt K 9/17 (Dz. U. z 2018 r. poz. 830 z 1 lipca 2018 r.)
§ 2. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a w szczególności jeżeli nie można ująć skazanego albo nie można wykonać wobec niego orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się w całości lub w części na czas trwania przeszkody.
§ 2a. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia lub zawieszenia postępowania wykonawczego przysługuje zażalenie.
§ 3. Zawieszenie postępowania wykonawczego nie wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba że skazany uchyla się od wykonania kary. Okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat.
§ 4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, kary porządkowej oraz środka przymusu skutkującego pozbawienie wolności w tej samej lub innej sprawie wstrzymuje bieg przedawnienia.

źródło: https://lexlege.pl/kkw/art-15/ też

http://www.adwokatlawicki.pl/2019/08/23/przedawnienie-wykonania-kary-srodkow-karnych-srodkow-kompensacyjnych-oraz-przepadku/

Grubszy kaliber:

§ 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:
1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;
2) 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat;
3) 10 – w razie skazania na inną karę.
§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku.

źródło: https://arslege.pl/przedawnienia-wykonania-kary/k1/a111/

Wcale nie taki gruby kaliber – orzeczenie o ograniczeniu ->

W niniejszej sprawie wyrok, którym orzeczono karę ograniczenia wolności
uprawomocnił się w dniu 15 kwietnia 2005r. Zgodnie z art. 103 § 1 pkt 3 k.k.,
przedawnienie wykonania kary ograniczenia wolności następuje w wypadku, gdy od
uprawomocnienia się orzeczenia
ją wymierzającego upłynęło 10 lat. Tymczasem,
Sąd Okręgowy w zaskarżonym postanowieniu uznał, z niezrozumiałych względów
powołując się na ten przepis, że przedawnienie wykonania kary nastąpiło w dniu 15
kwietnia 2010r., a więc po upływie jedynie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku.

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iv%20kk%20427-13.pdf

blog partnerski sklepu
Updated: 3 lutego 2022 — 17:25

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *