Doręczenie pism na adres zagraniczny, sąd, przepisy unijne

Konkluzja wyroku jest następująca: przepisy pozwalające na pozostawienie w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia dokumentów sądowych przeznaczonych dla strony mieszkającej za granicą, która nie ustanowi pełnomocnika do doręczeń w Polsce, są niezgodne zrozporządzeniem nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

źródło:

http://bezprawaanirusz.pl/doreczanie-pism-sadowych-za-granice-mala-rewolucja/

 

bezpośrednio ETS:

źródło

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5e13918b068214d10863d9569281ad878.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3yNe0?text=&docid=131972&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=249245

 

+

 

z tego bloga:

 

http://www.szybkoisprawnie.com.pl/2013/01/06/rozporzadzenie-unijne-nie-przewiduje-zastosowania-fikcji-prawnej-przy-doreczaniu-dokumentow-ale-jednoczesnie-wyraznie-nie-wyklucza-uzupelniajacego-stosowania-przepisow-krajowych/

Blog partnerski sklepu
Updated: 10 października 2013 — 15:50

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *