Delikt upea

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2020 r. III CSK 127/18 Przyjęcie przez sąd innej podstawy prawnej niż wskazana przez powoda, jako wyjście poza granice żądania. Legitymacja bierna w procesie z art. 168a u.p.e.a. Początku biegu przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. Przedawnienia roszczenia odszkodowawczego osoby trzeciej, która rości sobie prawo do rzeczy lub prawa majątkowego będących przedmiotem egzekucji. Przedawnienie roszczenia zobowiązanego z art. 168b u.p.e.a.

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-csk-127-18-przyjecie-przez-sad-innej-podstawy-523154937

blog partnerski sklepu
Updated: 28 listopada 2021 — 18:00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *