Czy Sąd Okręgowy może zwiększyć karę? Orzekanie na niekorzyść oskarżonego…

” Zgodnie z art. 434 § 1 Kodeksu postępowania karnego bezpośredni zakaz reformationis in peius oznacza, że sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy i tylko w granicach zaskarżenia, chyba że ustawa nakazuje wydanie orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia. „

źródło:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/przy-apelacji-na-korzysc-oskar%C5%BConego-sad-nie-mo%C5%BCe-pogarsza%C4%87-jego-sytuacji-sn-naprawi%C5%82-taki-b%C5%82%C4%85d-s%C4%85du

Ale w sprawie karnej skarbowej w pewnych okolicznościach inaczej ?

Art. 434. Zakaz orzekania przez sąd odwoławczy na niekorzyść oskarżonego

” § 4. W przypadku skazania z zastosowaniem art. 60nadzwyczajne złagodzenie kary § 3 lub 4 Kodeksu karnego lub art. 36nadzwyczajne złagodzenie kary § 3 Kodeksu karnego skarbowego sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego, i to niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, także wówczas, jeżeli środek odwoławczy wniesiono wyłącznie na korzyść oskarżonego, który po wydaniu wyroku odwołał lub w istotny sposób zmienił swoje wyjaśnienia lub zeznania. Nie dotyczy to jednak przypadku zasadnego podniesienia zarzutu obrazy prawa materialnego lub stwierdzenia przez sąd odwoławczy okoliczności uzasadniających uchylenie orzeczenia, określonych w art. 439bezwzględne przyczyny odwoławcze § 1. „

https://www.arslege.pl/zakaz-orzekania-przez-sad-odwolawczy-na-niekorzysc-oskarzonego/k13/a2762/

Blog partnerski sklepu
Updated: 11 stycznia 2020 — 15:04

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *