Częściowe zawieszenie postępowania vat vs. dochodowy a dochodowy vs. vat, „zagadnienie wstępne”

”  Potwierdzeniem stanowiska Sądu w tej kwestii jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2000r. o sygn. akt I SA/Łd 594/98, w którym to jednoznacznie stwierdzono, że rozstrzygnięcie w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego nie stanowi zagadnienia wstępnego, od którego zależy wydanie decyzji dotyczącej określenia wysokości podatku VAT. Chociaż pożądane jest, aby ustalenie wielkości obrotu w postępowaniu dotyczącym podatku VAT było skorelowane z ustaleniem wielkości przychodu w równolegle toczącym się postępowaniu w sprawie podatku dochodowego, to jednak postępowania te są odrębnymi postępowaniami i w każdym z nich organy podatkowe powinny dokonać odpowiednich odrębnych ustaleń, w jednym dotyczących obrotu, w drugim – przychodu. Oczywiście nie ma przeszkód, aby organy podatkowe w jednym postępowaniu korzystały z materiałów dowodowych zebranych w innym postępowaniu. Nie zwalnia to ich jednak ze szczegółowego przedstawienia tych dowodów, w każdym z tych postępowań. (…)Zdaniem Sądu uznanie postępowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, za zagadnienie wstępne, o którym mowa w treści art. 201 § 1 pkt 2 ord. pod. jest niezasadne.”

źródło:

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-wa-462-06,26d5db6.html

 

blog partnerski sklepu
Updated: 19 czerwca 2012 — 08:28

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *