Co grozi za sprzedaż zajętego przez urząd majątku art. 300 § 2 kk


§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. „

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

źródło: https://www.arslege.pl/utrudnianie-zaspokojenia-wierzyciela/k1/a342/

http://www.codozasady.pl/sprzedaz-nieruchomosci-zagrozonej-zajeciem/

blog partnerski sklepu
Updated: 12 grudnia 2020 — 22:37

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *