„nieudolnego usiłowania posiadania 0,3 g kokainy”, prawomocnie uniewinniony

21 Lip 2018 Autor adm

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie ds. karnych sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak sąd uznał we wtorek Piesiewicza za winnego„nieudolnego usiłowania posiadania 0,3 g kokainy”.

„Posiadana substancja nie stanowiła środka odurzającego lub substancji psychotropowej, których posiadanie było wówczas zabronione, czego oskarżony sobie nie uświadamiał” – napisał sąd w sentencji wyroku.”

źródło: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23379191,krzysztof-piesiewicz-uniewinniony-w-sprawie-kokainy-prawomocny.html

„Krzysztof Piesiewicz uniewinniony w sprawie „kokainy”. Prawomocny wyrok po 10 latach”

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23379191,krzysztof-piesiewicz-uniewinniony-w-sprawie-kokainy-prawomocny.html

ETPCZW Interim measures ingerencja we władztwo państwa

13 Cze 2017 Autor adm

Trybunał w obronie praw obywatela Czeczenii
8 czerwca mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, pełnomocnik mężczyzny ubiegającego się o status uchodźcy w Polsce złożyła wniosek do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka. W piśmie prosiła o tymczasowe zarządzenie powstrzymujące deportację cudzoziemca. Niespełna trzy godziny później przyszła pozytywna odpowiedź. – Trybunał zdecydował, że polski rząd powinien wstrzymać się do 22 czerwca z zawróceniem na Białoruś tego mężczyzny. Chciał on złożyć na przejściu granicznym w Terespolu wniosek o udzielenie mu ochrony – mówi w rozmowie z Onetem mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram.
Normalnie wydanie takiej decyzji trwa jeden dzień, jednak w tym przypadku ETPC zadziałał błyskawicznie. – To nie standardowa procedura. Interim measures wydaje się naprawdę bardzo rzadko, ponieważ jest to dosyć duża ingerencja we władztwo państwa.”

źródło: http://lublin.onet.pl/polska-nie-wpuscila-czeczena-i-zlamala-orzeczenie-europejskiego-trybunalu-praw/5rlygxq

ETPCz wstępne badanie dopuszczalności 95% wniesionych skarg kończy swój bieg właśnie na tym etapie

2 maja 2017 Autor adm

„Gdy zostaną już skompletowane wszelkie niezbędne dokumenty, dochodzi do wstępnego badania dopuszczalności skargi. Jest to jeden z ważniejszych etapów, ponieważ od podjętej w tym momencie decyzji zależy, czy skarga będzie rozpatrywana merytorycznie, czy też zostanie skreślona z listy skarg. Decyzja o uznaniu skargi za niedopuszczalną jest ostateczna, to znaczy, że nie przysługuje od niej żadne odwołanie i w sposób definitywny kończy ona postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w tej sprawie. Warto zaznaczyć, iż zgodnie ze statystykami, 95% wniesionych skarg kończy swój bieg właśnie na tym etapie. Dlatego też konieczne jest aby decydując się na wystąpienie ze skargą, odpowiednio się do tego przygotować. O podjęciu decyzji o skreśleniu skargi z listy skarg, skarżący zostaje powiadomiony stosownym pismem. W przypadku gdy skarga uznana zostanie za dopuszczalną, postępowanie wkracza w kolejny etap.”

źródło: http://skargi-etpcz.eu/procedura.html

r. 2017: Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpływa każdego roku około 50 tys. skarg.

2 maja 2017 Autor adm

„Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpływa każdego roku około 50 tys. skarg. Rejestracja skargi nie oznacza jeszcze, że Trybunał ją rozpatrzy.

 

Najpierw decyduje o jej dopuszczalności, czyli sprawdza, czy spełnione zostały wszystkie warunki, konieczne do przyjęcia skargi przez ETPCz, jak np. dopełnienie procedur, dotrzymanie terminów czy wyczerpanie wszystkich środków odwoławczych. Większość skarg jest odrzucana już na etapie oceny ich dopuszczalności.”

nazywanie kogoś chamem a zniewaga

24 Kwi 2017 Autor adm

Jerzy Bralczyk: Że z całą pewnością wypowiedź posła Palikota jest obraźliwa. Natomiast nie jest zniewagą.

Jaka to różnica?

Zniewaga dokonuje uszczerbku na honorze tego, do kogo się ją kieruje. A formę wypowiedzi Palikota oraz użyte słowo trudno za takie uznać. On nie powiedział wprost: „prezydent to cham”, tylko: „uważam go za chama”. Miało to więc charakter sprawozdania Palikota z jego własnego sądu. Słowo „cham” oznacza tylko, że ktoś zachowuje się po chamsku. Czy mogę ocenić czyjeś postępowanie jako chamskie? Mogę, to go nie znieważa.”

źródło: http://wpolityce.pl/polityka/113855-on-nie-powiedzial-wprost-prezydent-to-cham-tylko-uwazam-go-za-chama

 

Sędzia powołała się m.in. na opinie językoznawcy, że wyrażenie „cham” nie jest już dziś samo w sobie zniewagą i jego ocena zależy od kontekstu wypowiedzi. „(http://www.tvn24.pl)