Ilość stawek dziennych x wysokość stawki

29 Paź 2019 Autor adm

„Ustalając stawkę dzienną, sąd w myśl cyt. przepisu, bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe, a zatem okoliczności związane rzeczywistą dolegliwością grzywny w kontekście obiektywnych możliwości jej uiszczenia przez konkretnego sprawcę przestępstwa. ”

(…)

„wykładnikiem surowości kary grzywny jest ilość, a nie wysokość stawek dziennych tej kary. Określenie przez sąd wysokości stawki dziennej grzywny nie jest zatem czynnością mającą na celu realizowanie bezpośrednio funkcji penalnej, lecz zmierza do ustalenia realnej dolegliwości fiskalnej tej kary dla indywidualnego sprawcy, zgodnie z dyrektywami zawartymi w art. 33 § 3 k.k.”

źródło:

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20KK%20407-14.pdf

Sąd Najwyższy podkreślił, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, dla określenia wysokości stawki dziennej orzekanej na podstawie art. 23 § 3 k.k.s., miarodajna jest wysokość minimalnego wynagrodzenia z chwili popełnienia czynu zabronionego.

29 Paź 2019 Autor adm

Sąd Najwyższy podkreślił, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, dla określenia wysokości stawki dziennej orzekanej na podstawie art. 23 § 3 k.k.s., miarodajna jest wysokość minimalnego wynagrodzenia z chwili popełnienia czynu zabronionego. Jeśli natomiast przestępstwo było popełnione w czynie ciągłym, to czas ten wyznaczany jest datą ostatniego z podjętych przez oskarżonego działań składających się na przestępstwo. Sąd Najwyższy przypomniał przy tym pogląd, zgodnie z którym w razie braku możliwości precyzyjnego określenia punktu czasowego stanowiącego końcowy moment działania sprawcy, za czas popełnienia takiego przestępstwa traktować należy ostatni dzień ostatniego miesiąca roku, do którego oskarżony podejmował, składające się na czyn ciągły, jednostkowe działania.

 

źródło: https://www.prawo.pl/podatki/sn-wysokosc-stawki-dziennej-grzywny-musi-wynikac-z-przepisow-prawa,19862.html

(z 29 lipca 2015 r., II KK 118/15)

https://www.pit.pl/wynagrodzenie-minimalne/archiwum-wynagrodzenie-minimalne-923042

Podatki w Niemczech sąd Finanzgericht. Das Verfahren vor dem FG können Sie selbst führen.

5 maja 2018 Autor adm

Wer kann klagen?

Grundsätzlich gilt: Nur wer im Einspruchsverfahren zumindest teilweise unterlegen war, kann klagen. In Ausnahmefällen kann das Finanzamt einer unmittelbaren Klageerhebung ohne vorheriges Einspruchsverfahren zustimmen (sogenannte Sprungklage). Das Verfahren vor dem FG können Sie selbst führen. Sie sollten sich aber mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt beraten.”

http://www.iww.de/ssp/archiv/klage-vor-dem-finanzgericht-so-vermeiden-sie-teure-fehler-f3011

-> W pierwszej instancji (Finanzgericht) nie ma wymogu angażowania profesjonalnego pełnomocnika (r. 2018).

Beispiel ( z tego samego linka)
Das Finanzamt sendet die Einspruchsentscheidung am 23. März 2004 ab. Damit gilt sie am 26. März 2004 als bekannt gemacht. Die Klage muss bis zum 26. April 2004 um 24 Uhr eingereicht sein.

i chodzi niestety chyba o datę wpływu do sądu (nie o datę stempla pocztowego).

„Mamy bardzo dużo skarg na działalność tego urzędu, a poza tym bardzo wiele przedsiębiorstw z Podkarpacia, w tym te największe, przerejestrowały swoją działalność do Warszawy”

10 Lut 2018 Autor adm

„Według wiedzy posłanki PiS, przerejestrowania działalności do Warszawy dokonało już około 11 tys. przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego. – A to oznacza, że zużywają tutaj zarówno zasoby infrastrukturalne, a podatki płacą w Warszawie. Podkarpacie traci na tym grube miliony podatku od działalności gospodarczej – tłumaczy Hrynkiewicz.”

źródło: http://supernowosci24.pl/poslanka-pis-domaga-sie-kontroli-rzeszowskiego-uks-u/

Wystąpienie BIP UKS Zielona Góra – Najwyższa Izba Kontroli

10 Lut 2018 Autor adm

„Średnia liczba postępowań kontrolnych prowadzonych przez jednego inspektora kontroli skarbowej w latach 2008 i 2009 wyniosła 8, natomiast w I półroczu 2010 r. inspektor przeprowadził średnio 4 postępowania. ”

źródło: P-10-024-LZG-02-01