Internetowe |

127.0.0.1:8888 dziwne przekierowania referral w google analytics

4 Lut 2018 Autor adm

„These referals happen if you (or someone else, e.g. google) test your site with https://www.webpagetest.org/. You wil usually see three referrals within a few seconds. Just try it out.”

źródło: https://en.forums.wordpress.com/topic/new-kind-of-referrals

htaccess http do https

12 Mar 2017 Autor adm

Forcing HTTPS for a specific site

To enable a redirect for a single site, one can specify any of the blocks listed below in .htaccess:

a. RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ncssltest\.info$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.ncssltest\.info$
RewriteRule ^(.*)$ https://www.ncssltest.info/$1 [R,L]

b. RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ncssltest\.info$|^www\.ncssltest\.info$
RewriteRule ^(.*)$ https://www.ncssltest.info/$1 [R,L]

c. RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?ncssltest\.info
RewriteRule ^(.*)$ https://www.ncssltest.info/$1 [R,L]

Generally, all of the rule sets above do the same job: checking the port (80 for http, 443 for https), verifying whether a domain name in the initial request is with or without “www.” alias, and rewriting the URL with https://. You may choose which one to implement based on your individual preference.”

źródło: https://www.namecheap.com/support/knowledgebase/article.aspx/9770/38/how-to-force-https-using-htaccess-file-in-cpanel

Zapisywanie filmów youtube

13 Lut 2016 Autor adm

Zapisywanie filmów youtube

http://youtube.omat.pl/

13 Synu, jedz miód, bo jest dobry, bo plaster miodu jest słodki dla podniebienia.

21 Sie 2015 Autor adm

„13 Synu, jedz miód, bo jest dobry,
bo plaster miodu jest słodki dla podniebienia. ”

🙂

źródło: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=562&werset=23#W23

Co się należy? Zwrot kosztów sądowych. Sprawa komentarz allegro.

11 Sie 2015 Autor adm

„Ostatecznie w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji powódka wygrała proces tylko w 12 % (co do kwoty 300 zł z pierwotnie żądanej kwoty 2.500 zł), a zatem należy się jej 12 % z poniesionych przed Sądem pierwszej instancji kosztów procesu w postaci opłaty od pozwu w kwocie 125 zł, co daje kwotę 15 zł. Powódka nie wykazała poniesienia innych kosztów procesu przed Sądem Rejonowym, zaś pozwana nie wykazała, aby poniosła jakiekolwiek koszty procesu.

Jeżeli chodzi o koszty postępowania odwoławczego, to powódka poniosła je w łącznej kwocie 210 zł (opłata od apelacji w kwocie 75 zł, zwrot kosztów dojazdu i utraconego zarobku pełnomocnika do kwoty 135 zł), wygrała proces w 20 % (co do kwoty 300 zł z dochodzonej w apelacji kwoty 1.500 zł), a zatem należy się jej zwrot 20 % z poniesionych kosztów postępowania odwoławczego, co daje kwotę 42 zł. ”

źródło: http://orzeczenia.lublin.so.gov.pl/content/allegro/153005000001003_II_Ca_000366_2014_Uz_2014-09-04_002