Kategoria: handel w internecie

handel w internecie

Sposób reklamowania allegro smart zdaniem Komisji Etyki Reklamy, be.

„Rok darmowych przesyłek z Allegro za 49zł , co wynosi kilkanaście groszy dziennie. Nawet 365 przesyłek. W reklamie pominięto bardzo ważny dla klientów fakt (a co za tym idzie reklama wprowadza klientów w błąd) że promocja obowiązuje przy zakupach za min. 40zł u danego sprzedawcy. Nie ma takiej informacji w reklamie- nawet nie ma informacji że szczegóły są w regulaminie.”– pisownia oryginalna

Uchwała Nr ZO 131/18/72u
z dnia 7 listopada 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/156/18

źródło: https://radareklamy.pl/uchwala-nr-zo-131-18-72u-w-sprawie-reklamy-telewizyjnej-uslugi-allegro-smart/

Przekonać organy skarbowe. Błąd formalny a kwestie materialne. Sprzedaż wysyłkowa. Przypadek amazon.

” Po drugie w przypadku ewentualnego sporu z fiskusem warto spróbować wytłumaczyć istotę problemu oraz zasygnalizować, że umieszczenie na fakturze niewłaściwego numeru identyfikacji podatkowej stanowi wyłącznie błąd formalny. W tym przypadku należy zaznaczyć, że sprzedawca dopełnił pozostałych warunków o charakterze materialnym, w tym ten najważniejszy, czyli dostawę towaru za granicę. Pomocne może okazać się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z 15 września 2016 r., sygn. akt C-518/14), w którym sąd potwierdził, że błędy formalne (np. w postaci braku NIP-u na fakturze) są mniej istotne niż spełnienie pozostałych warunków o charakterze materialnym. „

źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/rozliczenia-vat/2980887,2,Sprzedaz-na-Amazon-problem-z-rozliczaniem-VAT.html

Poczta Polska – Inpost 1:0 na wyjeździe.

„W listopadzie 2015 r. Komisja Europejska stwierdziła, że nie będzie wnosić zastrzeżeń do tego mechanizmu. Komisja uznała m. in., że zasady funkcjonowania funduszu kompensacyjnego nie powodują poważnych zakłóceń konkurencji, a taka pomoc państwa jest zgodna z rynkiem wewnętrznym.

Inpost i Inpost Paczkomaty wniosły w maju 2016 r. skargę na tą decyzję KE, zarzucając naruszenie m. in. TFUE i Dyrektywy Pocztowej. Po niekorzystnym dla siebie wyroku wniosły odwołanie, które to Sąd UE w czwartek oddalił, a kosztami obciążył skarżących.”

źródło: https://forsal.pl/biznes/artykuly/8048560,poczta-polska-kontra-inpost-sad-ue-oddalil-odwolania-inpostu-na-wyrok-ws-decyzji-ke.html

Dopłaty do przesyłek, wyrok


Poza tym powód nie ma prawa żądać ceny wyższej, gdyż nie dokonał sprawdzenia wyliczenia jej podstaw zgodnie z przepisami ustawy. Jak już wskazano nie przedstawiono nawet protokołów dotyczących sprawdzenia przesyłek. Niewątpliwie ciężar dowodu obciąża powoda tymczasem przedstawił on jedynie faktury. To nie pozwany powinien udowadniać, że dana opłata się nie należy ale powód, że miał prawo pobrać daną opłatę. To, że powód prowadzi na szeroką skalę działalność nie oznacza, że należy dać priorytet jego twierdzeniom. To, że powód wpisze określone kwoty na fakturach nie oznacza, że powództwo zostało udowodnione, i że istotnie takie opłaty są należne powodowi.

źródło: http://orzeczenia.mst.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505250008027_XVI_GC_002134_2013_Uz_2015-09-17_001

Sygn. akt XVI GC 2134/13

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W., XVI Wydział Gospodarczy