Kategoria: ekonomiczne

Do oszacowania tego zjawiska stosujemy miarę, jaką jest liczba ujawnionych fałszerstw na milion sztuk banknotów w obiegu. W ubiegłym roku ten wskaźnik wynosił 3,6 sztuki na 1 milion banknotów.

„Skala fałszerstw jest bardzo niska w odniesieniu do starej emisji i jeszcze niższa w emisji zmodernizowanej. Do oszacowania tego zjawiska stosujemy miarę, jaką jest liczba ujawnionych fałszerstw na milion sztuk banknotów w obiegu. W ubiegłym roku ten wskaźnik wynosił 3,6 sztuki na 1 milion banknotów.”

źródło: http://biznes.interia.pl/waluty/news/tajemnice-gotowki-krazacej-w-obiegu-co-warto-wiedziec-o,2490615,1023?hkt=exclusiveStandalone-4#iwa_source=bloczek_poczta

Prokuratoria generalna, skuteczność

„Ze zbiorczych danych za rok 2014 w postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa wynika, że prokuratoria była skuteczna w 94,5 proc. przypadków. Skuteczność tego organu w zainicjowanych sprawach wyniosła natomiast 86,2 proc, (w wygranych sprawach z jego powództwa sądy zasądziły prawie 292 mln zł, natomiast w przegranych oddaliły roszczenia na kwotę 87,5 mln zł). Ogólnie w 2014 r. prokuratoria wygrała 2462 spraw, przegrała 218, a 1018 spraw zakończyło się w inny sposób (np. ugodą).”

źródło: http://odpowiedzialnoscwladzy.lpig.pl/2015/05/odszkodowania-ze-skarbu-panstwa-w-2014-r/

Bezrobocie – artysta a logik innowator i racjonalista

„Duże ryzyko wystąpienia bezrobocia dotyczy również tzw. „idealistów” (INFP) i „logików” (INTP), gdzie odsetek bezrobotnych wyniósł odpowiednio 7,9% i 7,7%. Na przeciwnym biegunie znaleźli się tzw. „dyrektorzy” (ENTJ) i „administratorzy” (ESTJ), gdzie odsetek osób pozbawionych pracy osyluje wokół 3%. Ich korzystniejsza sytuacja na rynku pracy wiąże się prawdopodobnie z ich dużą wydajnością i determinacją w osiąganiu celów.”

źródło:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Artysta-czy-logik-kto-jest-bardziej-narazony-na-bezrobocie-7273647.html