O, Panie, otwierasz rękę swoją

21 Paź 2014 Autor adm

1.O, Panie, otwierasz rękę swoją, na dłoni trzymasz ziarno;
Ziarno życia, ziarno święte, ziarno wiary niepojętej.
Ziarnem Bóg człowieka karmi,
Ciałem swym ze wzgórz Kalwarii.

2.O, Panie, otwierasz rękę swoją, Naczynie pełne wina;
Wino ciemne, Tajemnicy, Wino wiecznej obietnicy.
Winem Bóg człowieka syci, poi Krwią swej tajemnicy.

3.O, Panie, otwierasz usta swoje i mówisz Prawdę pełną;
Słowo Żywe, ziarno Słowa, Prawdę w Słowie Bóg darował.
Płonie pośród nocy Słowo, Słowo, które jest Osobą.

„Łatwiej byłoby żyć na ziemi bez słońca niż bez Mszy św.” (ojciec Pio)

18 Paź 2014 Autor adm

Jednak jak twierdził bł. o. Pio: „Łatwiej byłoby żyć na ziemi bez słońca niż bez Mszy św.„.

źródło: http://msza.net/i/om05_0.html

Uwielbiajcie Pana

24 Wrz 2014 Autor adm

Biblia a podatki (Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga)

20 Wrz 2014 Autor adm

„(…)

Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» 18 Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? 19 Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. 20 On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» 21 Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». 22 Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli. ”

źródło:

http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=265&werset=39#W39

I rzekł Pan do szatana: «Oto jest w twej mocy. Życie mu tylko zachowaj!»

20 Wrz 2014 Autor adm

„Pewnego dnia, gdy synowie Boży1 udawali się, by stawić się przed Panem, poszedł i szatan z nimi, by stanąć przed Panem. 2 I rzekł Pan do szatana: «Skąd przychodzisz?» Szatan odpowiedział Panu: «Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej». 3 Rzekł Pan szatanowi: «Zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła jak on. Jeszcze trwa w swej prawości, choć mnie nakłoniłeś do zrujnowania go, na próżno». 4 Na to szatan odpowiedział Panu: «Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. 5 Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył». 6 I rzekł Pan do szatana: «Oto jest w twej mocy. Życie mu tylko zachowaj!»

źródło:
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=432

(STARY TESTAMENT, Księga Hioba)