Posts: 1189

adm

Latest Posts by the Author

 1. Sprawdzanie świeżości kosmetyków
 2. Skarga na bezczynność, procedura, dalej grzywna.
 3. Postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej jest uproszczone. W tego typu sprawach od razu skarga na bezczynność bez ponaglenia?
 4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (SKO) wniosło o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim a Wojewodą. W tej sprawie: to nie jest spór kompetencyjny. Tak NSA.
 5. art. 70 § 7 pkt 1 Op
 6. Izba skarbowa, organ wyższego stopnia.
 7. Wyłączenie organu art 25 kpa
 8. Wygaśnięcie decyzji. Wątek z PINB.
 9. RPO kara sanepidu, wygrana przed WSA.
 10. Prawomocny wyrok a stwierdzenie nieważności decyzji.
 11. Pozbawienie możliwości działania. PPSA.
 12. NSA uchyla i oddala jednocześnie.
 13. Stwierdzenie nieważności decyzji w podatkach.
 14. Skarga o wznowienie ppsa, procedura – do którego sądu składa się skargę o wznowienie? Przed NSA przymus adwokacko-radcowski?
 15. PPSA wyrok SN. „Strona” w sposób „dorozumiany”?potwierdza pełnomocnika.
 16. Pozwanie spółki cywilnej, zmiany od 7 listopada 2019.
 17. Uchwała SN rok 95. 1. Spółka prawa cywilnego nie ma zdolności prawnej także w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 2. Spółka prawa cywilnego ma zdolność sądową w postępowaniu przed sądem gospodarczym w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 18. Nagrody za bezczynność organu.
 19. Udzielenie informacji publicznej. Fundacja prywatna finansowana jednak państwowo.
 20. 140 kpk konieczność zawiadomienia pełnomocnika. Nienależyte umocowanie pełnomocnika.