Posts: 1053

adm

Latest Posts by the Author

 1. Nałożenie sankcji za czyny skutkujące uszczupleniami podatkowymi jest jednak niemożliwe, jeżeli dotyczą podatku, który się przedawnił. Czy można karać za przedawniony podatek?
 2. Podatek się przedawnił, kara administracyjna za brak odpowiedzi nawet po wygaśnięciu zobowiązania.
 3. Powaga rzeczy osądzonej wcześniejsza sprawa umorzona.
 4. Czyn ciągły, rozważania, też chronologia.
 5. Czy urząd skarbowy może zająć puste konto bankowe?
 6. Sędziowie sądów administracyjnych o podatkach
 7. Temat nieważność decyzji w podatkach.
 8. Koszty tłumaczenie w postępowaniu podatkowym, kto ponosi organ czy strona?
 9. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia podatku aspekt ad-rem vs. ad personam.
 10. Deklaracja vat-7 od kiedy elektroniczna?
 11. Czy zawieszenie postępowania karnego ma wpływ na bieg przedawnienia podatków?
 12. Zwrot kosztów za sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania. Ale też o łaskawości sądu najwyższego względem skazanego.
 13. Kamienne kręgi.
 14. Bieg terminu przedawnienia podczas rażącego naruszenia prawa.
 15. Zabezpieczenie w Polsce i w Niemczech.
 16. Urzędnicza odpowiedzialność.
 17. Czy może dojść do przerwania biegu przedawnienia podatku podczas jego spoczywania (zawieszenia)?
 18. Odpowiedzialność niemieckiego doradcy podatkowego.
 19. Siła doktora. Nie sam skutek lecz jeszcze analiza lekarska w zakresie przyczyny. (To lekarz stwierdza, że to właśnie dane zdarzenie skutkowało).
 20. Skutek niewyłączenia pracownika w przypadku występowania okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 k.p.a