Posts: 982

adm

Latest Posts by the Author

 1. ETPCZW. Trybunał w Strasburgu. Nadzwyczajne środki zaskarżenia – czy trzeba je wykorzystać?
 2. Przestępstwo urzędnicze, przedawnienie karalności. Długi termin przedawnienia tylko przy celu osiągnięcia korzyści… ?
 3. Czwarta przesłanka – wina. Element obiektywny (szeroko rozumiana bezprawność), element subiektywny stosunek woli i świadomości. Rozważania przy zalaniu, prawo wodne.
 4. Samowola budowlana kto odpowiada (inwestor/ właściciel/ zarządca nieruchomości), kogo pozwać za samowolę budowlaną.
 5. Subrogacja -> możliwość wstąpienia ubezpieczyciela w prawa poszkodowanego. Wątek toczącej się a zatrzymanej naczepy ciężarówki (ciągnika siodłowego).
 6. Skorzystanie z deliktu czyli gdzie jeden drugiego bije tam trzeci korzysta. 422 kc
 7. Wyłączenie pracownika administracji (urzędnika) z mocy prawa. 24 KPA
 8. Zbycie przedsiębiorstwa a przeniesienie długów.
 9. Czy odszkodowanie z OC podlega zajęciu, egzekucji ?
 10. Nękanie przez windykatora. Złośliwe niepokojenie vs. stalking.
 11. Naruszanie prawa konkurencji.
 12. Z UOKiK +- nie ma zmowy cenowej, jeżeli zaopatrujemy akcjonariuszy grupy?
 13. Pocztowy operator wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej. Pozew wniesiony w ostatnim dniu.
 14. Passat b5 bezpiecznik zapalniczki. Który to?
 15. Przymuszenie do zawarcia umowy. Czy Poczta Polska ma obowiązek zawierania umów?
 16. Przedsiębiorca w sądzie tak, ale racjonalny. Czyli o ograniczeniu dowodów ze świadków w sprawach gospodarczych.
 17. Poczta Polska przesyłka polecona zagraniczna, opóźnienie, poczta nie przewiduje możliwości odszkodowania?
 18. Bieg terminu przedawnienia kks po wznowieniu lub kasacji.
 19. Przedawnienie zobowiązania podatkowego. Art 70 O.p.
 20. Podatki ad-rem ad-personam – ale o co chodzi? Wątek przedawnienie karalności.