Czy adwokata można przesłuchać jako świadka? A co z doradcą podatkowym?

„Są pierwsze efekty monitorowania spraw, w których mecenasi są traktowani jak świadkowie.

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko prokuratorowi, który wbrew przepisom przesłuchiwał obrońcę w charakterze  świadka. Jak podkreśla Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, to pierwszy taki  przypadek.

Wnioski o przesłuchanie adwokatów padają najczęściej w sprawach mafijnych czy dużych gospodarczych.

Obrońca to nie świadek

Adwokata, tak jak radcę prawnego czy dziennikarza, sąd może zwolnić z tajemnicy, jeśli jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Gdy jednak adwokat  występuje w roli obrońcy, ochrona tajemnicy   jest   mocniejsza.  Obrońcy nie wolno przesłuchać co do faktów, o których dowiedział się, udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę – tak jak księdza co do informacji uzyskanych podczas spowiedzi.”

źródło: http://www.adwokat-tumielewicz.pl/aktualnosci,22,przesluchanie-adwokata-grozi-dyscyplinarka

A co z doradcą podatkowym?

Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Obowiązek powyższy stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego oraz przez podmioty uprawnione do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego. W celu jego realizacji doradca podatkowy powinien zażądać na piśmie od swoich współpracowników i pracowników bezwzględnej jego realizacji.
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej stanowi gwarancję zaufania pomiędzy klientem a doradcą. Doradca nie może ujawnić żadnych danych przekazanych przez klienta, ani na gruncie publicznym, zawodowym, ani na gruncie prywatnym nawet w sytuacji, kiedy klient zwolni go z tego obowiązku (jest to obowiązek bezwzględny).”
blog partnerski sklepu
Updated: 27 września 2014 — 19:46

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *