Zawezwanie do próby ugodowej alternatywą mediacja?

” Podwyższenie opłat spowoduje znaczne zmniejszenie ilości kierowanych do sądu wniosków o zawezwanie do próby ugodowej w celu przerwania biegu przedawnienia. Istnieje jednak możliwość skierowania sprawy do mediacji, która również przerywa bieg przedawnienia. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego.   „

źródło: https://bieluk.pl/blog/2019/08/28/wzrost-oplat-za-wniosek-o-zawezwanie-do-proby-ugodowej/

warunki powodzenia:

https://www.kancelariaprawnajr.pl/blog/mediacja-pozasadowa-przerwanie-biegu-przedawnienia

*zrobić w tym sądzie gdzie delikt

  1. Uwaga 2. na dole zaprzeczenie „uwagi” (uchwały SN).

W ocenie sądu okręgowego, nie ma tu jednak decydującego znaczenia miejsce powstania szkody, lecz miejsce, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (por. postanowienie SN z dnia 2 grudnia 1970 r., II CZ 158/70, OSP 1971, z. 6, poz. 120).

źródło:

http://orzeczenia.slupsk.so.gov.pl/content/$N/151020000002003_IV_Cz_000230_2016_Uz_2016-04-21_001

stary wyrok SN

„Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego zgodnie z treścią art. 35 kpc wytoczyć można – według zasad o właściwości przemiennej – także przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W wypadku naruszenia dobra osobistego w artykule prasowym zdarzeniem takim jest opublikowanie.

Zdarzeniem tym w niniejszej sprawie było opublikowanie artykułu pozwanej na łamach tygodnika “Zarzewie”, które nastąpiło w Warszawie. Nieistotnym natomiast dla oceny właściwości miejscowej sądu z art. 35 kpc jest miejsce, gdzie powstała szkoda, a w szczególności, czy powstała ona w okręgu innego sądu niż samo zdarzenie ją wywołujące”

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-cz-158-70-postanowienie-sadu-najwyzszego-520098405

zaprzeczenie „uwagi” http://www.codozasady.pl/sad-blizej-powoda/

Updated: 20 lutego 2021 — 18:46

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *