Nadzwyczajne środki zaskarżenia z urzędu !? Sprawa skomplikowana ze zdaniem odrębnym SN.

” W istniejącym obecnie stanie sprawy, jedyną drogą procesową, pozwalając na powrót do oceny sytuacji zaistniałej na etapie rozpoznawania sprawy, zakończonej częściowo prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 20 stycznia 2010 r., jest sięgnięcie po nadzwyczajne środki zaskarżenia skierowane wprost do tego orzeczenia. Po środek w postaci wznowienia postępowania z urzędu w trybie art. 542 § 3 k.p.k. mógł już sięgnąć Sąd Apelacyjny (i nadal może to uczynić) stwierdzając zaistnienie tego uchybienia podczas wyrokowania w dniu 2 października 2014 r. Wniosek o rozważenie z urzędu wszczęcia postępowania wznowieniowego w trybie art. 542 § 3 k.p.k. może złożyć również każda ze stron. W końcu zaś możliwość wzruszenia tego wyroku istnieje w trybie kasacji wywiedzionej w trybie art. 521 k.p.k. przez wskazane tam podmioty szczególne. „

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-kk-176-15-wymog-ustalenia-bezwzglednej-przyczyny-522037972

Updated: 11 lutego 2021 — 22:04

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *