lis pendens res iudicata – powaga rzeczy osądzonej

” Odnosząc się do tego szczególnego układu procesowego, warto zwrócić uwagę, że przesłanka lis pendens stanowiąca względny powód odwoławczy, formułuje zakaz równoległego prowadzenia postępowań karnych dotyczących tego samego przedmiotu procesu, w stosunku do tej samej osoby, podyktowany względami ekonomiki procesowej. Jednak zakaz ten ustaje z chwilą, gdy w jednym z tych postępowań zapadnie prawomocny wyrok kończący postępowanie w sprawie

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20kk%20140-15.pdf

( postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone (res iudicata)

albo wcześniej wszczęte toczy się (lis pendens);

formalna Względna (lis pendens) /bezwzględna (res iudicata) )

Updated: 18 lutego 2021 — 19:38

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *