Jak brzmiał wcześniej wykreślony Art. 90 prawo budowlane? Ale też wątek samowola nie przedawnia się nigdy?

W przypisach Mozgawa był link do odpowiedniego dziennika ustaw:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001202/T/D20181202L.pdf

„Przepisy karne Art. 90.

Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2″

(Dz.U. 2018 poz. 1202 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001202)

Dygresja – aspekt przedawnienia samowoli:

” W 1950 r. obowiązywało rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 z późn. zm.), a zatem przeprowadzenie oceny prawidłowości wybudowania budynku powinno nastąpić przy zastosowaniu przepisów tego aktu.”

źródło: https://www.prawo.pl/biznes/prawo-budowlane-nie-przewiduje-przedawnienia-dla-samowolnie-wybudowanych-obiektow,146574.html

Updated: 7 lutego 2021 — 21:59

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *