Siła wyższa kiedy wyłącza odpowiedzialność, kiedy nie. Tzw. przesłanka egzoneracyjna.

„Siła wyższa, wyłączająca przyczynienie się przedsiębiorstwa do szkody musi być wyłączną przyczyną tej szkody. Określana jest jako przyczyna wyłączna, zewnętrzna, nadzwyczajna, gwałtowna, nieprzewidywalna i nieuchronna. Nawet gwałtowne zjawisko przyrodnicze nie zwolni z odpowiedzialności prowadzącego przedsiębiorstwo, jeżeli działanie z najwyższą starannością zapobiegłoby jego skutkom (wyrok SA w Katowicach z dnia 4 maja 2016 r., V ACa 700/15, Legalis nr 1473208). „

źródło: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-apa-15-19-definicja-sily-wyzszej-wyrok-sadu-522843948

” Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu Rejonowego, że pozwany nie wykazał, iż zachodzą jakiekolwiek podstawy egzoneracyjne, uzasadniające zwolnienie go z odpowiedzialności wynikającej z art. 435 § 1 kc. W szczególności należy stwierdzić, że orkanu Felix, który przeszedł nad Polską w dniu zdarzenia i stanowił klęskę żywiołową, nie można uznać za siłę wyższą.

(…)

Niemniej jednak dostawca energii elektrycznej był uprzedzony o występowaniu nawałnicy i powinien był podjąć środki zapobiegające występowaniu szkód. Nie ma wątpliwości, że odłączenie prądu na zagrożonych obszarach, byłoby nieracjonalne. (…) S.A. mógł jednak wystosować specjalne ostrzeżenia do odbiorców energii i udzielić wskazówek co do zminimalizowania potencjalnych szkód, wszak jako profesjonalny podmiot powinien zdawać sobie sprawę z tego, że większość starszych domów nie ma żadnej ochrony przepięciowej, a prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzeń elektrycznych jest w tych okolicznościach wysokie. „

źródło: https://www.saos.org.pl/judgments/333963

” Zgodzić się więc należy, że nie wystąpiła przyczyna egzoneracyjna w postaci powstania szkody powódki wyłącznie w wyniku działania siły wyższej. „

źródło: http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/V%20CSK%20531-16-1.pdf

Updated: 6 lutego 2021 — 11:01

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *