Odszkodowanie od organów państwa, przypadek PINB. Czy potrzebny jest prejudykat w postaci decyzji?

” Sąd Apelacyjny dostrzegając problem, iż poszkodowany ostateczną decyzją administracyjną, może ubiegać się o odszkodowanie dopiero po uzyskaniu prejudykatu (art. 4171 § 2 k.c. w zw. z art. 287 pkt 1 p.p.s.a.) uznał, iż wiedzę o osobie obowiązanej do naprawienia szkody w rozumieniu art. 4421 § 1 k.c. poszkodowany uzyskuje z dniem wydania decyzji stanowiącej konieczny warunek dochodzenia odszkodowania, skoro dopiero w tej dacie od uprawnionego można rozsądnie oczekiwać dochodzenia swojego prawa. Skarżący natomiast uznaje, iż wiedza o osobie sprawcy szkody powstaje z chwilą wydania decyzji wywołującej szkodę w majątku uprawnionego, jest zatem niezależna od biegu postępowania administracyjnego. Konsekwencją tego poglądu jest akceptowanie sytuacji, w której osoba dotknięta szkodą, mimo dochowania wszelkich aktów staranności, z chwilą uzyskania prejudykatu stanowiącego warunek konieczny dochodzenia roszczenia, mogłaby zostać pozbawiona możliwości skutecznego jego zgłoszenia, w razie podniesienia zarzutu przedawnienia. Stanowisko to wymagałoby rozważenia gdyby podstawę oceny zarzutu przedawnienia stanowił art. 4421 § 1 k.c. „

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CSK%2089-12-1.pdf

Updated: 3 lutego 2021 — 10:37

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *