Czy sąd II instancji jest związany zarzutami apelacji.

” Sąd Najwyższy uznał, że rozpoznając sprawę w postępowaniu apelacyjnym sąd II instancji związany jest zarzutami dotyczącymi prawa procesowego, nie wiążą go natomiast zarzuty odnoszące się do naruszenia prawa materialnego, czyli przepisów które są podstawą rozstrzygnięcia i dotyczą istoty sporu. Zawsze jednak w granicach zaskarżenia bierze z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. „

źródło: https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/aktualnosc/zwiazanie-sadu-ii-instancji-zarzutami-apelacji/

kpc, moc uchwały

Updated: 26 stycznia 2021 — 12:00

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *