Zawieszenie biegu terminu przedawnienia podatku aspekt ad-rem vs. ad personam.

„Dla stwierdzenia, czy doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia konieczne jest ponadto, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012r., P 30/11 (Dz.U. z 2012r., poz. 749, OTK-A z 2012r., nr 7,poz. 81), ustalenie, czy strona została powiadomiona o wszczęciu postępowania karnego skarbowego przed upływem terminu przedawnienia. Mimo to włączenie do akt dokumentu informującego o wszczęciu postępowania karnego skarbowego sprawia, że na podstawie akt sprawy nie można się jednoznacznie wypowiedzieć w kwestii przedawnienia zobowiązania podatkowego skarżących za rok 2003. „

źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F5C29A6AC9

„Czynności zawieszające bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego winny być zatem oceniane w kontekście tego czy podatnik miał wiedzę o ich wdrożeniu, a w istocie o tym, czy zobowiązanie podatkowe, którym jest obciążany nie uległo przedawnieniu na skutek zawieszenia jego biegu.”

źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/do-zawieszenia-przedawnienia-zaplaty-podatku-starczy-kazda-forma-poinformowania-podatnika-916455

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000848/T/D20120848TK.pdf

Updated: 17 stycznia 2021 — 18:15

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *